Toma de Granada

Een belangrijke feestdag in Granada is Toma de Granada, waarin wordt gevierd dat de stad is ingenomen door de katholieke koninkrijken Castilië en Aragon. Hieronder vertellen we je meer over de achtergronden en de festiviteiten.

Convivencia

Tussen 1482 en 1492 werd het islamitische koninkrijk Granada stelselmatig aangevallen door de katholieke koningen en bondgenoten Isabelle I van Castilië en Ferdinand II van Aragon. Granada kenmerkte zich door het zogenaamde ‘convivencia’ (leven en laten leven) van verschillende geloven: joden, christenen en moslims leefden vreedzaam samen binnen de grenzen van het rijk. Deze tolerantie was een doorn in het oog van de katholieke koningen.

Verdeeldheid

Door de strubbelingen in het bepalen van de troonsopvolging na de dood van Emir Yusuf III was het rijk in constante staat van burgeroorlog. Tegenover het intern verdeelde Granada stonden de verenigde christelijke koninkrijken van Castilië en Aragon die zich hadden verenigd in het huwelijk van Isabelle I en Ferdinand II.

Overgave en kerstening

Een lang verhaal kort. Op 2 januari 1492 overhandigde de zelfbenoemde heerser van Granada, Boabdil, bij zonsopkomst de sleutels van het Alhambra aan de vertegenwoordiger van het koninkrijk van Castilië en Aragon in Salón de la Torre de Comares. Toen de deur werd geopend marcheerde een parade met groot militair vertoon de stad binnen. Na de parade werd de eerste mis gevierd en werd op de Torre de la Vela het christelijk kruis en de koninklijke banier gehesen. Vanaf dat moment werd het islamitische koninkrijk Granada officieel katholiek en verdween de laatste Moorse van het Iberisch schiereiland. Vanaf 1492 tot nu toe wordt op 2 januari de ‘bevrijding’ van de stad gevierd.

Feest

Toma de Granada voegt een extra feestdag toe aan de rij feestelijkheden die begint met Kerst. Op 2 januari wordt deze historische dag gevierd, beginnend bij Capilla Real en het wuiven van de banier. Vervolgens vindt er een traditionele parade plaats, waarin de deelnemers gekleed zijn in 15e-eeuwse kostuums. In de parade wordt de banier meegedragen richting het stadhuis, waar hij wordt overhandigd aan het jongste raadslid. Die wuift de banier op het balkon van het stadhuis en herhaalt hij een eeuwenoude formule (zie hieronder). Ook beklimmen groepen jonge mensen op 2 januari het Alhambra, Torre de la Vela, om de bel te luiden.

Formule

De hierboven genoemde formule wordt op een speciale manier uitgesproken. Hieronder vind je hoe het raadslid interacteert met de toeschouwers. Deze volledige formule wordt drie keer herhaald.

Raadslid:Granada
Volk: Que?
Raadslid: Granada
Volk: Que?
Raadslid: Granada
Volk: Que?

Raadslid: Por los ínclitos Reyes Católicos, D.Fernando V de Aragón y Dª Isabel I de Castilla ¡Viva España!
Volk: Viva

Raadslid: ¡Viva el Rey!
Volk: Viva
Raadslid: ¡Viva Andalucia!
Volk: Viva
Raadslid: ¡Viva Granada!
Volk: Viva

Controverse

Toma de Granada is niet zonder controverse. Terwijl ultrarechtse, nationalistische groeperingen in hun demonstraties pleiten voor handhaving van deze feestdag, willen linkse groeperingen deze juist verwerpen. Ze beschuldigen elkaar wederzijds van ‘intolerantie’ en ‘racisme’.

Comments are closed.